Hak Cipta

PDIPKreatif.com wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.