Tari Panji Semirang

Bali Oleh

Admin PDIP Kreatif

| 01/06/2018

Tari ini menggambarkan sebuah pengembaraan Galuh Candrakirana yang menyamar sebagai seorang lelaki demi mencari kekasihnya


Karakteristik Budaya

Musik/alat Gamelan Bali

Lagu/nyanyian .

Pertunjukan dimainkan secara Perorangan

Tari Panji Semirang adalah salah satu jenis tari tunggal dari Bali yang tercipta pada tahun 1942 oleh I Nyoman Kaler. Seni tari ini menggambarkan sebuah pengembaraan Galuh Candrakirana yang menyamar sebagai seorang lelaki demi mencari kekasihnya yaitu Raden Panji Inu Kertapati.

Tata busana tarian ini terkesan rumit dan untuk beberapa keadaan juga menggunakan properti tambahan berupa kipas. Biasanya penari menggunakan gelungan, kain prada, sabuk prada, penutup dada, badong, ampok-ampok, gelang kanah, kipas, serta bunga merah dan putih.

Gerakan Tari Panji Semirang terangkum dalam struktur yang terdiri dari: Pepeson, Ocak-ocakan, Ngaras, Ngucek, Tangisan dan Pekaad.